Public
Snippet $413 authored by batkhoctuthan

Id+json cho thue xe di sapa tu Ha Noi chat luong, an toan mang den sụ hai long cho quy khach.SH

Edited
<script type="application/ld+json">
				{
				 "@context": "https://schema.org",
				 "@type": "BreadcrumbList",
				 "itemListElement": [{
					"@type": "ListItem",
					"position": 1,
					"item": {
					 "@id": "https://travelcar.vn/",
					 "name": "Trang chủ",
					 "image": "https://travelcar.vn/images/homepage-banner.png"
					}
				 },{
					"@type": "ListItem",
					"position": 2,
					"item": {
					 "@id": "https://travelcar.vn/cho-thue-xe-du-lich-1062/",
					 "name": "CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI HÀ NỘI",
					 "image": "https://travelcar.vn/images/product_a10084.png"
					}
				 },{
					"@type": "ListItem",
					"position": 3,
					"item": {
					 "@id": "https://travelcar.vn/thue-xe-di-sapa-10084.html",
					 "name": "Bảng giá và dịch vụ thuê xe đi Sapa 4-45 chỗ giá rẻ tại hà nội",
					 "image": "https://travelcar.vn/images/product_a10084.png"
					}
				 }]
				}
				</script><script type="application/ld+json">
					 {
						"@context": "http://schema.org",
						"@type": "Article",
						"mainEntityOfPage":{
						 "@type":"WebPage",
						 "@id":"https://travelcar.vn/thue-xe-di-sapa-10084.html"
						},
						"headline": "Bảng giá và dịch vụ thuê xe đi Sapa 4-45 chỗ giá rẻ tại hà nội",
						"image": {
						 "@type": "ImageObject",
						 "url": "https://travelcar.vn/images/product_a10084.png",
						 "height": 400,
						 "width": 600
						},
						"datePublished": "2019-07-18 16:31:45",
						"dateModified": "2019-07-18 17:10:42",
						"author": {
						 "@type": "Person",
						 "name": "TheTeamNangVang",
						 "sameAs": [
							"https://twitter.com/@theteamnangvang" 
						 ]
						},
						 "publisher": {
						 "@type": "Organization",
						 "name": "NANG VANG TRANSPORT AND TOURISM CO.,LTD",
						 "url": "https://travelcar.vn",
						 "sameAs": [""],
						 "logo": {
							"@type": "ImageObject",
							"url": "https://travelcar.vn/images/homepage-banner.png",
							"width": 120,
							"height": 35
						 }
						},
						"description": "Chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đi Sapa, Nắng Vàng với dàn xe du lịch từ 4 -45 chỗ sẵn sàng chào đón bạn. Liên hệ đặt sớm, xuất hóa đơn theo yêu cầu.."
					 }
					 </script>